Highway Bus


  Mandalarminn Express
  Tel : (95 1)704759,700194, 636800


  Elite Express (Head Office)
  Tel : (95)-1-638589 , 638590
  Tel : (95 9 ) 49709493,73553553, 73443443

  JJ Express
  Tel : (95 9) 73123571~4

  GI GROUP EXPRESS
  Tel: (95 9 ) 421012002, 43158777, 73626666
  Tel: (95 9 ) 73787777, 797966999, 73626666, 1055055.


  OK Express ( Mini Bus )
  Tel: (95 66 ) 22623,
  Tel: (95 9 ) 256273337,256273338, 33134444,

  Yoma Thitsar
  Tel: (95 9 ) 8598252, 448005068, 5192463,
  421739333, 785192463

  Ar Kar Tha
  Nagyi, Rm# E/2, Aung Mingalar Highway Station, Myingyan St
  Aung Mingalar Highway Bus Station,(Yangon)

  SHWE SIN SATKYAR
  Tel: (95 9 ) 402635999, 73225481~82,
  73249814, 8634104, 8634109
  Tel: (95 1) 637212, 637244

  BOSS HIGHWAY EXPRESS
  Tel: (95 9 ) 250428827, 250428828, 250428829

  ASIA DRAGON
  Tel: (95 1) 707062, 703790
  Tel: (95 9) 73901632, 73901633, 861 7770, 861 9008

  High Class Express
  Tel: (95 9) 261 119 995, 420225777,
  Tel: (95 9) 793211170, 9420225888, 30155285

  Mann Shwe Pyi
  Tel: (95 1 ) 63-6982, 723443

  Moe Kaung Kin Express
  Tel: (95 1 ) 722355, 704685
  Tel: (95 9 ) 73208028, 5161881, 8626322, 421074447

  New Generation Express (Myo Set Thit)
  Tel: (95 1 ) 720378
  Tel: (95 9 ) 98618201, 428207042, 5017129, 8618201

  Win Express
  Tel: (95 1) 706886, 722287, 637412
  Tel: (95 9 ) 73207073

  Translate »